Nationale Buitenspeeldag 13 juni 2018

Woensdag 13 juni is het weer zover:
De Buitenspeeldag in de wijk 't Oldhof!

(lees meer, klik hier!)

 


 

Ideeën? Kom op 2 juni naar de Letterbak!

Het Neje Noaberschap organiseert op zaterdag 2 juni samen met wijkvereniging Letterveld/Kerkedennen een inloopmoment voor ideeën. Of je nu op zoek bent naar iemand om je te helpen om een klus te klaren of wanneer je een bruisend idee hebt voor Borne, Hertme of Zenderen, kom gerust langs om met anderen te brainstormen en misschien zelfs verder te komen met jouw idee of droom.

(lees meer, klik hier!)Longfonds zoekt collectanten in BORNE

In de week van 14 t/m 19 mei 2018 gaan ruim 30.000 collectanten op pad met maar één doel: geld ophalen voor de strijd tegen longziekten.
Ook in Borne wordt de collecte voor het Longfonds georganiseerd.
Collecteert u mee?
Daarmee maakt u onderzoek mogelijk om kapotte longen te repareren en kinderen te beschermen tegen astma.

(klik hier voor meer informatie)


Beste Wijkverenigingen,

Als nieuw gefuseerde afdeling Borne/Hengelo van het Rode Kruis zoeken wij nieuwe bestuursleden.

O.a. omdat ik mijn functies als voorzitter, coördinator Humanitair Oorlogsrecht en voorzitter werkgroep Kind Onder Vuur medio volgend jaar neer ga leggen.

Het zou fijn zijn als u dit mailtje zou willen verspreiden.

https://www.rodekruis.nl/twente/vacatures/bestuursleden-voor-nieuw-bestuur-rode-kruis-hengelo-borne-gezocht/

Met vriendelijke groet,
Rode Kruis afdeling Hengelo-Borne
Marianne Stevelink, voorzitter
06-41529740
www.rodekruisborne.nl


Woensdag 8 november Lampionnenoptocht (klik hier voor de flyer)

Activiteitenfonds & Jeugdsportfonds (klik hier voor het aanvraagformulier)

Ook in Borne zijn er helaas nog steeds gezinnen waar het financieel niet haalbaar is om te kunnen sporten, naar de scouting te gaan of lid te worden van een culturele vereniging. Hiervoor heeft de gemeente Borne in eerste instantie het activiteitenfonds. Zowel kinderen als volwassenen met een minima inkomen kunnen hiervoor in aanmerking komen. Voor kinderen die net buiten de regeling van het activiteitenfonds is er voor de jeugd van 4 tot 18 jaar ook nog het Jeugdsportfonds. Dit fonds geeft kinderen toch de mogelijkheid om te kunnen sporten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wendy Korte, 074-2658663, w.korte@borne.nl


Woensdag 14 juni 2017 Buitenspeeldag (klik hier voor de flyer)

Op 9 sept. a.s. houdt het Rode Kruis in Borne een “Red Cross Challenge”.

Dit is een snelcursus EHBO in één dag, om kennis te maken met EHBO.

Deze cursus wordt u aangeboden door het Rode Kruis ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan.
Deelname is gratis, inclusief lunch en certificaat van deelname.

De challenge is toegankelijk voor inwoners van Borne. Het aantal mogelijke deelnemers is beperkt, dus meld u snel aan.

Met vriendelijke groet,
Marianne Stevelink
Voorzitter afdeling Hengelo-Borne
06-41529740
Meer informatie (klik hier) Inschrijfformulier (klik hier)

Inloophuis voor naasten in Borne

Sinds begin dit jaar is er een inloophuis voor naasten in Borne.
Het inloophuis is een ontmoetingsplek voor de naasten van kwetsbare personen. De zorg voor de cliënt is in Nederland over het algemeen goed geregeld, maar voor de naasten ligt dit helaas anders. We bieden een veilige, informele plek, waar je met je vragen terecht kunt en een luisterend oor vindt .
Het inloophuis wordt gerund door ervaringsdeskundige vrijwilligers, die begrijpen waar u het over heeft en indien gewenst advies kunnen geven.
Men hoeft niet persé een inwoner van Borne te zijn, ook mensen uit de omliggende gemeenten zijn welkom.

Het inloophuis is geopend op woensdag van 13.00 uur tot 16.00 uur en op zondag van 17.00 uur tot 20.00 uur.
Adres: wijkcentrum de Letterbak, Clematishof 6 in Borne
Contactpersoon: Leny Zomer, 06-47448500


Klik hier voor de flyer


Einduitslag eiergooiwedstrijd wijk 't Oldhof op 17 april 2017 (2e Paasdag)

Leeftijdsgroep t/m 12 jaar:
In totaal hebben 24 teams van 2 personen deelgenomen in deze leeftijdscategorie

 • 1e prijs: Jelle Veldhuis en Luuk Swienink (38 meter na 4 worpen)
 • 2e prijs: Pleun de Boer en Benthe Cornax (36 meter na 4 worpen)
 • 3e prijs: Luuk Swienink en Bram Swienink (36 meter na 4 worpen)

Verste afstand: 15 meter door Pleun de Boer en Benthe Cornax


Leeftijdsgroep 13 jaar en ouder:
In totaal hebben 14 teams van 2 personen deelgenomen in deze leeftijdscategorie

 • 1e prijs: Jeroen Wekdam en Pepijn Bolscher (50 meter na 3 worpen)
 • 2e prijs: Gert Mulders en Bas Bolscher (49 meter na 3 worpen)
 • 3e prijs: Maud de Boer en Floor Steenwelle (48 meter na 3 worpen)

Verste afstand: 30 meter door Jeroen Wekdam en Pepijn Bolscher


Beste wijkbewoners

Hier geplaatst een artikel uit Tubantia van 26-01-2017 waaruit de twijfel blijkt die in Borne heerst over de zogenaamde Verbindingsweg die langs onze mooie wijk het Oldhof gepland is.

Hierbij ook een kort en beknopt verslag van een aanwezige op de terugkoppelavond van de gemeente Borne met bewoners van het Oldhof.

Op deze terugkoppelavond op 12-01-2017 voor wijkbewoners van onze wijk in het Kulturhus kwamen ook bijgaande schetsen op tafel dat door de gemeente Borne als meest ideale tracee aangemerkt werd.

Vanuit de zaal kwamen zeer veel negatieve op- en aanmerkingen aangaande de aanleg van deze weg inclusief sluiting van de overweg in de Oonksweg, enkele van de vele op- en aanmerkingen worden vermeld in dit verslag.
Er werd verwezen naar de keuze voor de variant 5B die enkele jaren geleden door een overgroot deel van de Bornse inwoners als meest ideale oplossing voor de verkeersdrukte rond Borne en met name voor het doorgangsverkeer richting Zenderen, Albergen en verdere bestemmingen.

Als de weg er ooit zou moeten komen werden er tijdens eerdere bijeenkomsten al diverse wensen op tafel gelegd door een flink aantal aanwezige wijkbewoners.
Met grote instemming werd nu vastgesteld dat met deze wensen geen rekening is gehouden gezien de plannen die werden gepresenteerd.

Met name over de te verwachten toename van het verkeer en de daarbijbehorende hoeveelheid geluidsoverlast en de te verwachten schadelijke fijnstofhoeveelheid kwamen er veel zorgelijke opmerkingen.

Ook het feit dat er opnieuw een aanslag komt op de leefomgeving en met name de op de Groene Poort door de aanleg van deze weg.

Op de geplande weg zou een maximum snelheid gaan gelden van 70 km/uur, gezien de snelheden die nu al gereden worden op de huidige Oonksweg werd er door diverse aanwezigen ook negatieve opmerkingen gemaakt.

Daarnaast werd er over de eerdere toezegging dat de weg verdiept aangelegd zou worden nogal afwijkend geantwoord door een gemeentelijke functionaris, dit in verband met de verhogende kosten van een verdiepte aanleg.

De verwachting dat het afsluiten van de spoorwegovergang zou gaan leiden tot meer verkeer over de Beerninksweg, Röringstraat en het Ridderspoor met als gevolg dat er op den duur een gevaarlijke situatie ontstaat voor kinderen die naar de nieuw te bouwen Jan Ligthartschool gaan.

En door het bovenstaande aanbod van verkeer richting het centrum van Borne een grote belasting die ontstaat bij het kruispunt Azelosestraat/Ridderspoor, alsmede een nog groter probleem bij de spoorwegovergang Azelosestraat omdat een tunnel daar wegens geldgebrek nog jaren op zich zal laten wachten.

Voor een weg die over een flinke afstand met ongeveer 20 tot 25 meter afstand parallel loopt met de huidige Oonksweg leek ook een aantal aanwezigen een geraamde kostenpost van 25 tot 30 miljoen Euro, ondanks een gedeeltelijke subsidie, een flinke ingreep voor de gemeentelijke kas.

Het antwoord is nu voorlopig aan de politiek in Borne, hoe deze met de wensen van bewoners en kiezers in Borne, het Oldhof, het industriegebied Molenkamp en ook met de wensen van bewoners in Zenderen omgaan.

 

Uitnodiging terugkoppelavond 't Oldhof en spooronderdoorgang d.d. 12 januari om 19.30 uur


Geachte betrokkene,

U heeft meegedacht over het ontwerp van de Verbindingsweg met de eerste spooronderdoorgang in Borne. Uw inbreng hebben wij de afgelopen tijd samen met de ideeën, opmerkingen en discussiepunten van alle andere betrokkenen, meegenomen bij de totstandkoming van de varianten per deel gebied en het komen tot een eerste voorlopige ambtelijke voorkeursvariant.

Deze voorlopige ambtelijke voorkeursvariant bespreken we graag met u tijdens de terugkoppelavond voor de deelgebieden
’t Oldhof en ‘Spooronderdoorgang’.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd op donderdag 12 januari, om 19.30 uur in het Kulturhus aan de Markstraat 23 in Borne.

Net als tijdens de meedenkavond zal het projectteam van de gemeente en RIS (Rail Infra Solutions) aanwezig zijn om de varianten per deelgebied en de eerste voorlopige ambtelijke voorkeursvariant te presenteren en vragen te beantwoorden.

De indeling van de avond is als volgt:

Plenair deel (19.30 -20.00 uur)
Opening en doel bijeenkomst
Presentatie varianten per deelgebied en voorlopige ambtelijke voorkeursvariant

Koffie pauze (20-00-20.15 uur)

Uiteen in groepen (20.15 – 21.15 uur)
Beantwoorden vragen

Plenaire afsluiting (21.15 -21.30 uur)
Vervolgproces en planning

Hopelijk tot ziens op 12 januari in het Kulturhus!

Namens het Projectteam,
Patricia Bellers - de Vos
Officemanager Projectatelier Borne
Postbus 200, 7620 AE Borne | Rheineplein 1, 7622 DG Borne


 

Beste wijkbewoners,

Zaterdag 17 december 2016 zal ik niet gauw vergeten.
Het was de dag dat de wijkraad 't Oldhof haar 25 jarig jubileum vierde en ondergetekende
een Borns Bijtje mocht ontvangen.
Zo'n 140 mensen waren naar het bruisende hart van de wijk, de Oldhofschool, gekomen om het bestuur te feliciteren met het jubileum en tevens mij de hand te schudden in verband met mijn afscheid.
Een complete verrassing en ook wel emotioneel ogenblik was voor mij het moment, dat burgemeester Rob Welten, het nodig vond om mij een Borns Bijtje op te spelden.
Een bijtje krijg je niet zomaar, hoor ik hem zeggen. Je moet je maatschappelijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de Bornse samenleving.
Laat ik u dit zeggen, zo iets doe je nooit alleen. Je doet dit samen met anderen, zoals medebestuursleden, maar ook met u als wijkbewoners.
Ik ben u allen dan ook zeer erkentelijk, dat u mij de ruimte heeft gegeven om mij verdienstelijk te maken en hoop dit nog lang te mogen blijven doen.
Het was voor mij onmogelijk om u persoonlijk te bedanken en daarom maar even op deze manier.
Nogmaals hartelijk dank en het ga u goed.

Met vriendelijke groet,

Henk Adams

Foto's Annemarie Haak


In augustus 2016 is het 40 jaar geleden dat de lagere school ’t Oldhof van start ging. In die 40 jaar hebben er zo’n ongeveer 40 keer 25 kinderen op school gezeten, dat zijn dus ongeveer 1000 kinderen.

Voor iedereen van 18 jaar en ouder, die als leerling of leerkracht op ’t Oldhof zijn/haar schooltijd heeft beleefd, wordt een grootscheepse reünie georganiseerd.

Oud-leerlingen tussen 12 en 18 jaar zullen op een ander moment worden uitgenodigd.

Deze reünie vindt plaats op:

Zaterdag 8 oktober van 11.00 uur tot 17.00 uur,

uiteraard op school

basisschool ’t Oldhof, Dingeldeinstraat 7 te Borne.

Opgave:

Stuur een mail naar reunieoldhofschool@gmail.com

o.v.v. je (meisjes) naam en het schooljaar waarin je in de 6e klas/ groep 8 zat.

De kosten bedragen 10 euro pp.
Graag overmaken bij inschrijving naar ouderraad ’t Oldhof rek.nr. NL 17 RABO 0124 758045,

Wederom o.v.v. van voor- en achternaam en schooljaar waarin je in 6e klas/groep 8 zat.


We hopen veel oud-leerlingen en oud-leerkrachten te mogen begroeten!

Namens de reünie commissie
Maria Verheijen, leerkracht groep 1/2
basisschool 't Oldhof.UITNODIGING

G1000 introductie-avond op 18 mei in het Kulturhus

Borne Duurzaam heeft in februari jongstleden aangekondigd dit najaar een Burgertop te organiseren, als nieuwe impuls voor Mijn Borne 2030. Een open, democratische actie van onder op, voor en door de Bornse burgers. Geen agenda's vooraf, geen voorgeselecteerde punten. Gewoon alle Bornenaren de kans geven in te brengen wat ze belangrijk vinden en horen wat anderen belangrijk vinden voor de toekomst van Borne.

G1000 Borne zoekt hulp bij het organiseren van de burgertop

Meer gegevens (Klik hier)
Klik op de flyer voor de originele flyer
Opave bij: Marcel Knuif
E-Mail: marcel.knuif@hetnet.nl

 

Wijkraad 't Oldhof feliciteert haar prinsessen!

Hoe uniek dat er in één wijk vier vrouwelijk hoogheden wonen? Twee jonkvrouwen en twee ware carnavalsprinsessen wonen in de Bornse wijk 't Oldhof.
Stellen we even aan u voor Jonkvrouw Joyce Assink en Jeugdprinses Marre Hesselink beiden van carnavalsvereniging de Toet'nbloazers, Jonkvrouw Minke Knuif van carnavalsvereniging de Melbuulkes en natuurlijk de Carnavalsprinses van basisschool 't Oldhof Danique Brookhuis. Hierdoor is de wijk bij verschillende huizen vrolijk en carnavalesk versierd. Wanneer vrijdag de carnavalsoptocht van de school ook nog eens door de wijk zal slingeren is het carnavalsfeest goed losgebarsten
De wijkraad feliciteert de vier dames met een vrolijk spandoek en wenst hen en natuurlijke de vele wijkbewoners een fantastisch carnaval toe.

De winterwandeltocht van 31 januari gaat helaas NIET DOOR!
Er zijn te weinig deelnemers.


Woensdag 17 februari houden wij een 'kangoeroemiddag' op basisschool 't Oldhof.

Ouders kunnen met hun kind vanaf 2,5 jaar tot 4 jaar kennis komen maken bij ons op school.

(Klik hier voor meer informatie)PERSBERICHT Gemeente Borne

Datum: woensdag 20 januari 2016

Praat op 2 februari mee over sport en 't Wooldrik!

Hoe staat het er voor met de sport in Borne? Is sport de verbindende schakel zoals dat als wens staat in MijnBorne2030? Wat moet er gebeuren met 't Wooldrik en de voorzieningen die daar zijn?

In Borne mogen we trots zijn op ons sportbeleid. Borne Sport is niet van de gemeente Borne, maar van de Bornse gemeenschap. Sportverenigingen, scholen, wijkverenigingen: samen slaan we de handen ineen om met sport onze doelen te bereiken.
Tijdens een door de gemeenteraad georganiseerd Open Podium vertellen enkele sprekers en gasten eerst wat we in Borne allemaal doen en welke ideeën er zijn voor de toekomst. De gemeenteraad wil graag weten wat uw mening daarover is. Daarom krijgt u bij binnenkomst een stemkastje uitgereikt waarmee u over verschillende stellingen uw mening kunt geven.

Na het tafelgesprek met diverse gasten, wordt na de pauze ingezoomd op sportpark 't Wooldrik. De gemeenteraad zal daar de komende tijd (financiële) besluiten over moeten nemen. Wat doen we met het zwembad? De 40 jaar oude sporthal en het sportcafé? Welke wensen en ideeën leven er op dit moment en hoe maken we die eventueel samen waar?
Help de raad om op het netvlies te krijgen of en hoe we de Bornse sportgedachte samen kunnen vertalen naar een toekomstbestendig Wooldrik.

Praat mee, als sporter, als ouder van een kind dat sport, als belangstellende, als vereniging.
We beginnen op 2 februari om 19.30 uur, in de theaterzaal van het Kulturhus. Vanaf 19.15 uur staat de koffie/thee klaar. We werken met een systeem van stemkastjes om iedere mening te horen, maar er is ook volop gelegenheid om vragen te stellen. Borne Sport zijn we samen!


31 januari 2016

Winterwandeltocht

(Klik hier voor de informatie en het aanmeldingsformulier)


31 december 2015

In de Ter Kuilestraat werd op oudjaarsdag door:

Lisette en Wesley, Rebecca en Bas, Jovylien en Martin

een buurtparty georganiseerd.

Vanaf 4 uur werd er in het speeltijntje een gezellige buurtparty met een hapje en een drankje georganiseerd
Een bijeenkomst die volgens alle bezoekers zeker voor herhaling vatbaar is.
Onder het genot van een hapje en een drankje werd er kennis gemaakt met nieuwe bewoners en bijgekletst.

Kijk voor nog meer foto's in het fotoalbum.
Op 12 december is de kerstboom weer geplaatst.
Meer foto's van Nocole Knuif staan in het fotoalbum.Kerstherberg Borne: Eerste Kerstdag, Kulturhus, 11.30-17.00 uur

Voor de 26ste keer opent de Kerstberg Borne op Eerste Kerstdag haar deuren. Vanaf 11.30 uur staat de koffie klaar voor iedereen die belangstelling heeft. Of een bezoeker nu komt om gewoon een kijkje te nemen of de hele dag mee Kerst te vieren; Iedereen is van harte welkom, op ieder moment van de dag.

De behoefte om samen Kerst te vieren is er nog steeds en dat is waar de herberg in voorziet. Gezellig samen de dag kunnen doorbrengen onder het genot van lekkernijen en echt vermaak. En, voor wie dat wil is er aan het einde van de dag een kerstdiner.

Iedere bezoeker kan vrij in-en-uit lopen; de entree is gratis. Het programma is ook zo opgebouwd dat het niet uitmaakt wanneer iemand binnenkomt. Gedurende dag zijn er een aantal optredens, maar er is ook volop ruimte om bij te praten met dorpsgenoten.

Rond 17.00 uur sluit de Kerstherberg voor daggasten. Hierna start het kerstdiner. Mensen die 's avonds willen mee-eten moeten zich wel opgeven bij het Kulturhus; tel. 074 - 265 72 00 en kost een tientje. Aanmelden kan tot 18 december.

Het is uniek in Nederland dat een Kerstherberg zo lang bestaat. Dat is te danken aan het feit dat veel Bornenaren, privé en zakelijk, bereid zijn om te sponsoren. De Kerstherberg draait immers met alleen vrijwilligers en regelt alles van de giften. Zonder deze steun kan een Kerstherberg niet draaien. Een bijdrage aan de Kerstherberg is altijd zeer welkom en kan op NL 51 ABNA 050 111 3088 t.n.v. R.L.W. van de Weg.


Het Rode Kruis bestaat dit jaar 70 jaar en dat willen zij niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Daarom bieden wij nu de workshop “EHBO aan baby’s en kinderen” aan voor slechts € 40,- (normaal € 55,-) Dit is inclusief een lesboek.

Zo’n 140.000 kinderen komen jaarlijks bij de Spoed eisende Hulp terecht na een ongeluk thuis. Valongelukken komen bij kleine kinderen het meest voor. Zorg ervoor dat jij weet wat je moet doen en je kind kunt helpen als dat nodig is!

Deze workshop duurt 3 uur en vindt plaats op dinsdag 16 februari 2016 in het Rode Kruis gebouw, Brugstraatje 4 in Borne. We starten om 19.00 en sluiten af om 22.00.

Er kunnen maximaal 12 personen meedoen. Meldt je dus snel aan; vol = vol.

Uiteraard kunnen we deze workshop ook in jullie eigen wijk organiseren; als er minimaal 10 deelnemers zijn kunnen we de workshop op een nader te bepalen datum in je eigen wijkgebouw organiseren.

In de bijlage (klik hier voor de bijlage) vindt je uitleg over de inhoud van de workshop.

Aanmelden kan bij Patricia de Graav: patjul0303@hetnet.nl


Lampionnenoptocht.

Dit jaar gaan we op woensdag 11 november de lampionnenoptocht houden in onze wijk.

We gaan weer achter de muziek aan van "Bêentels Kabaal"!

Foto's van Karin Steenwelle staan in het fotoalbum.


Op zaterdag 31 oktober is er weer een Doe-dag georganiseerd op basisschool 't Oldhof.

Leerkrachten hebben samen met ouders, kinderen en enkele wijkbewoners de omgeving van de school weer opgeknapt. Het enthousiasme bij de deelnemers was groot.

Voor de kinderen was met hulp van videoclub " Videotics", de scouting, mensen uit de wijk en ouders een aantal activiteiten geregeld, zodat ouders ook de handen vrij hadden om te klussen.

Na afloop was er nog even een gezellig samenzijn.

Namens het team van 't Oldhof, voor allen die meehielpen op deze prachtige dag:

Een diepe buiging, bedankt!!

Met vriendelijke groeten,
Petra Straver
't Oldhof
Dingeldeinsstraat 7
7621 XJ Borne

Filmpje RTV Borne (Klik hier)


Beste "genodigde",

Stichting Fairtrade Borne bestaat één jaar!

In de week van 25 oktober t/m 2 november staat heel Nederland in het teken van Fairtrade; het is alweer de 7e editie van de Fairtrade Week!

Om u op de hoogte te brengen waarmee de Stichting Fairtrade Borne zich bezighoudt sinds de certificering een jaar geleden nodigen wij u van harte uit voor een filmavond op
maandag 26 oktober a.s. om 19.30 uur in het Kulturhus.
Na een korte uiteenzetting van onze kant zal aansluitend een documentaire worden getoond over de barre omstandigheden waaronder jonge Chinese plattelandsmeisjes werkzaam zijn in de textielindustrie; zie daarvoor bijgesloten informatie.

Voor deze documentaire vragen wij een bedrag ad € 4,- pp, waarin tevens begrepen een consumptie en hapje na afloop.

Mogen wij u hierbij verzoeken deze uitnodiging door te leiden aan de leden binnen uw stichting/werkgroep(en).
Wij hopen op een grote opkomst!

Indien mogelijk zouden wij graag op voorhand vast de aanmeldingen ontvangen zodat wij, ivm de nazit, ongeveer weten op hoeveel personen wij kunnen rekenen. Dit bericht kan gestuurd worden naar:
info@fairtradeborne.nl.
Hartelijk dank voor uw bemiddeling.

Met vriendelijke groet,
Miriam H.J. Oude Wolbers-van Uhm,
Secretaris
Stichting Fairtrade Borne

China Blue, een 1 ½ uur durende documentaire over de barre omstandigheden waaronder jonge Chinese plattelandsmeisjes werkzaam zijn in de textielindustrie. (klik hier)

Beste wijkbewoners,

Sinds een aantal jaren bakken wij, een aantal enthousiaste ouderraadleden van basisschool 't Oldhof, oliebollen tijdens de Bornse najaarskermis.
Dit doen wij op het schoolplein, met beslag gemaakt door Bakkerij Koehorst.
Dit jaar willen wij ook de wijkbewoners in de gelegenheid stellen de lekkere
"Oldhof-oliebollen" te kopen.

Wij bakken op woensdag 14 oktober.
(Lees meer...)

Geachte wijkvereniging,

Het Rode Kruis start dit najaar weer met een EHBO cursus voor volwassenen.
Wij zouden het op prijs stellen als u deze informatie onder de aandacht van uw leden wilt brengen.

Tevens starten we ook met een EHBO opleiding voor kinderen van 11-14 jr.
De kinderen worden ook via de scholen geïnformeerd.

. Informatiebrief Jeugd EHBO
. Antwoordformulier Jeugd EHBO

EHBO WEET JIJ WAT JE MOET DOEN?

Weet jij wat je moet doen bij een hartstilstand, kneuzing of ernstige bloeding? Teveel mensen weten niet wat ze moeten doen of doen het verkeerde. Zorg ervoor dat jij het wel weet en jouw partner, kind, familielid of collega kunt helpen als dat nodig is!

START NIEUWE CURSUS OKT 2015

We starten in de 1e week van oktober. Er zijn 10 lessen van 2 uur. De lessen zijn wekelijks en dat betekent dat je in december je certificaat kunt hebben! De uitgebreide cursus EHBO (20 uur) kent een EFAC (European First Aid Certification) certificering, wat betekent dat de cursus voldoet aan Europese richtlijnen op het gebied van Eerste Hulp. Er kunnen maximaal 12 cursisten meedoen, dus meld je snel aan!

Wist je dat...

· je cursus vaak door je zorgverzekeraar wordt vergoed? EHBO-cursussen worden vaak geheel of gedeeltelijk door je zorgverzekeraar vergoed. Kijk op www.rodekruis.nl/ehbocursus om te zien of dat ook voor jouw zorgverzekeraar geldt.

· je bij ons geen examen hoeft te doen? Je gaat in onze cursussen vooral veel oefenen en vervolgens word je getoetst aan de hand van behaalde competenties. Kost je meteen ook een stuk minder tijd!

· als je je certificaat hebt je als vrijwilliger bij het Rode Kruis mee kunt naar allerlei evenementen (Afrika Festival, Serious Request, Nijmeegse 4-daagse) waar het Rode Kruis de EHBO verzorgt?

· als je je als vrijwilliger voor minimaal 2 jaar aan het Rode Kruis verbind, en in die tijd ook 2 keer collectant bent, je de cursus gratis kunt volgen?

Kosten en aanmelden...

De cursus kost €150,- Aanmelden kan via rodekruisbo@live.nl of www.rodekruisborne.nl

Voor meer informatie: Patricia Veerman-de Graav, Coördinator opleidingen Rode Kruis Borne

Telefoonnummer 074-2662998 / 06 – 27 304 592Beste wijkbewoners,

Misschien is het u al opgevallen, wanneer u langs het bokkenparkje kwam, of er even ging kijken, dat er rondom het dierenverblijf nieuwe beplating is aangebracht.
Reden, de geiten hadden een aantal planken dusdanig beschadigd, dat vervanging noodzakelijk was.
De firma Bucon uit Borne, heeft op 13 augustus j.l. de beplating aangebracht.

Bestuur wijkraad 't Oldhof

 

6 juli 2015

Ondanks voldoende zuurstofplanten dode vissen in de vijver aan de Oonksweg.

Zoals de heren van Twente Milieu zeggen is dit het gevolg van zuurstofgebrek door de hitte van de laatste dagen en de daaropvolgende stortregen.


 

Buurtpreventie Borne via WhatApp.

www.bornewaakt.nl


 

10 juni 2015

Nationale buitenspeeldag (meer foto's in het fotoalbum)

Het thema dit jaar is tropisch.

 


 

Beste wijkbewoners,

Misschien is het u al opgevallen, wanneer u langs het bokkenparkje kwam, of er even ging kijken, de oude klim-objecten voor de geiten en bokken zijn verwijderd, want die waren dringend aan vervanging toe.
Afgelopen week zijn een drietal nieuwe klim-objecten geplaatst, zodat de dieren de komende jaren weer volop kunnen klimmen en klauteren.
Het dierenverblijf is ook aan onderhoud toe. Binnenkort zullen een aantal kapotte planken vervangen worden en het geheel zal opnieuw in de verf gezet worden.

Bestuur wijkraad 't Oldhof


Eierenzoeken Oldhofschool 2-4-2015


Palmpasen Oldhofschool 27-3-2015


Beste buurtbewoners,

Wegens enorm succes afgelopen jaren organiseert de wijkraad 't Oldhof wederom de spectaculaire eiergooi-wedstrijd op 2de paasdag.
De kampioenen van 2014 kunnen dus hun titel verdedigen op maandag 6 april a.s.

Plaats van handeling: Bezoenstraat.
Aanvang 10.00 uur Einde ca. 12.00 uur

Voor meer informatie (KLIK HIER)


 

Beste wijkbewoners,

De Oldhofschool, het prachtige middelpunt van onze wijk, zal naar verwachting in het schooljaar 2018/2019 haar deuren sluiten, om vervolgens een nieuwe locatie te betrekken in het Reuvekamp.
Als wijkraad maken wij regelmatig gebruik van de school en voor het bestuur dus alle reden om in gesprek te gaan met de directeur van de Oldhofschool, Petra Straver.
Tijdens het gesprek is aangegeven, dat wij als wijkraad ook gebruik kunnen maken van de nieuwe schoollocatie. Hier hoeven wij ons als bestuur geen zorgen om te maken.
Waar wij als bestuur ons wel zorgen om maken is, welke invulling de gemeente gaat geven aan het schoolgebouw en de speelvelden na sluiting van de school.
Dat wij als bestuur hier niet alleen in staan, blijkt inmiddels wel uit de diverse reacties van buurtbewoners die het bestuur heeft ontvangen.
Uit een eerste gesprek met de verantwoordelijk wethouder, Martin Velten, kwam naar voren dat de gemeente op dit moment nog geen idee heeft over de toekomstige invulling van de Oldhoflocatie.
Wel is er afgesproken, dat de wijkraad betrokken zal worden bij de invulling van de locatie.
Omdat dit zeker geen zaak alleen voor het bestuur is, willen wij alle wijkbewoners en zeer zeker de direct aanwonenden van de school, hier nauw bij betrekken
Wij houden u op de hoogte, onder andere via onze website www.oldhofborne.nl

Namens het bestuur,

Henk Adams
voorzitter


 


 

Klik hier voor informatie

 

Reumafonds zoekt vrijwilligers om te collecteren!

Deze collecte voor het Reumafonds vindt plaats in de week van 16 tot 21 maart 2015.

In de week voorafgaande aan de collecte ontvangen de collectanten de collectebus en de straten waarin men moet lopen. Daarnaast wordt informatie over het Reumafonds erbij verstrekt.

Bent u bereid om te collecteren voor het Reumafonds dan kunt u contact opnemen via

e-mail: karin.steenwelle@ziggo.nl
of telefonisch op telefoonnummer 074-2669221.

Alvast bedankt
Karin Steenwelle

Voor informatie over het Reumafonds (klik hier)


Carnaval Basisschool 't Oldhof 13 februari 2015 - Foto's Ingeborg Polman
Voor meer foto's (klik hier)


 

Nr. 1 (Oldhof 1)


Kjell Hoekstra, Lieke Post, Anne van Wijk,
Marije Munsterman
Firas Balo (ziek en dus niet meegedaan)

Nr. 2 (Oldhof 3)


Niels ten Tusscher, Thomas Ribberink, Isa de Groot, Marieke Krabbe, Floor Steenwelle

Twee finalisten in groep 8, De Esch 4 winnaar van groep 7

't Oldhof heerst bij minivolley

’t Oldhof heerste woensdag in groep 8 tijdens de derde editie van het circulatie-minivolleybaltoernooi voor basisscholen in sporthal ’t Wooldrik. Twee ploegen van de school stonden in de finale tegenover elkaar. Het eerste team won de eindstrijd, voor ’t Oldhof 3. De Vonder 2 troefde in de strijd om de derde plaats Flora 1 af.

Een dag eerder was De Esch 4 de sterkste gebleken van alle groepen 7. In de finale werd De Vonder 1 verslagen. De vonder 2 pakte de derde plek en verwees St. Stephanus 4 naar de vierde prijs.

Het toernooi (ook wel Cool Moves Volley genoemd) wordt gespeeld door kleine teams van vier spelers. Het spel is dynamisch en gericht op de sport volleybal. Tijdens het spel werden drie technieken van de sport volleybal beoefend: de opslag, het bovenhands en het onderarms spelen.

De organisatie van het toernooi kwam voort uit de samenwerking tussen de wedstrijdleiding van volleybalvereniging Ecare Apollo 8, leerlingen uit de Sport+ klas en BSM-klas van het Twickel College uit Hengelo en de buurtsportcoaches van de gemeente Borne.

AAPollo prominent aanwezig
Spelers van het eerste herenteam van Ecara Apollo 8 verzorgden dinsdag onder leiding van Robert Ensink voor een zeer geïnteresseerd en massaal publiek een demonstratie ‘echt’ volleybal . Clubmascotte AAPollo was daarbij prominent aanwezig en mocht zich in een grote populariteit bij de jeugdige deelnemers aan het toernooi verheugen.

Liefst 550 scholieren streden twee dagen zeer fanatiek en met veel enthousiasme om de overwinning. Na afloop van het zeer geslaagde toernooi waren er op beide dagen bekers voor alle ploegen die bij de beste vier eindigden.

Bron: BorneBoeit 5-2-2015Bron: De Twentsche courant Tubantia 5-2-2015


 


Bron: De Twentsche courant Tubantia 3-2-2015


Sneeuwpret 24 januari 2015

 


 

Gisteravond (18 december 2014) hebben we op basisschool 't Oldhof de kerstmarkt gehouden.

De kinderen hadden goed hun best gedaan om iets leuks te maken om op de kerstmarkt te verkopen. Ook de ouders en de ouderraad heeft zich ingezet om heerlijke soep, wafels, glühwein en Chocolademelk te verzorgen. Voor een vrije gift konden de bezoekers hier heerlijk van genieten. Daarnaast was er een optreden van de kinderen in de vorm van een levende kerststal en het koortje met leerlingen uit alle groepen trad 2 keer op.

Ouders hadden gezorgd voor een prachtige aankleding van de tenten op het plein.

Kortom, het was een zeer geslaagde avond waarbij we €330,00 opgehaald hebben voor het goede doel:Borne voor Bornenaren.

Afgelopen maandag is dhr. Mattel op school geweest om de kinderen het een en ander te vertellen over dit doel. De kinderen, leerkrachten en de ouderraad waren erg enthousiast om hiermee aan de slag te gaan.

Petra Straver
't Oldhof


 

Het plaatsen van de kerstboom op 13 december 2014

Om 10 uur staat er een ploegje enthousiaste wijkbewoners klaar om dit jaar de klus te klaren.
De boom die dit jaar de wijk moet gaan sieren staat aan de Beerninksweg en zal omgezaagd worden, na wat overleg is het duidelijk hoe dit gaat gebeuren en na wat voorbereiding is het zover.
En inderdaad hij valt zoals het bedacht is netjes op de oprit, maar dan na een grondige inspectie blijkt het een zogenaamde dubbelstam te zijn, da's even een tegenvaller.
De zaag wordt er nogmaals ingezet en na het splitsen blijkt dat er twee halfkale kerstbomen overblijven.
Na overleg en een telefoontje blijkt er in Boekelo een boom te staan die beschikbaar is en er is vrij snel een haalploeg die op pad gaat.
Na de middag staat deze boom op zijn plaats en gaat de verlichting erin en wordt aangesloten.
De wensborden worden nog geplaatst op de toegangswegen langs de wijk en de klus wordt afgerond onder het genot van een drankje om weer een beetje op temperatuur te komen.

Menno de Jager


Meer foto's (klik hier)

 

Schrijversplein

Enkele bewoners aan het Schrijversplein, hebben het bestuur van de wijkraad een mail gezonden, waarin zij hun verontrusting uitspraken over slechte toestand van de speelvoorziening aan het Schrijversplein.
Als bestuur hebben wij contact gezocht met betrokken bewoners en inmiddels heeft een eerste gesprek plaats gevonden.
Tijdens het gesprek is afgesproken om gezamenlijk actie te ondernemen in deze zaak.
Een ambtenaar van de gemeente Borne, heeft de speelvoorzieningen en omgeving bekeken en daarover een rapport opgemaakt.
Zoals met zovele dingen speelt ook hier geld een belangrijke rol, maar desalniettemin zullen wij ons blijven inzetten, zodat er in 2015 aan het Schrijversplein, weer optimale speelvoorziening tot stand gebracht kan worden.

namens het bestuur,

Henk Adams 

Geachte wijkvereniging,

Afgelopen zaterdag heeft er een oefening plaatsgevonden voor geïnteresseerden over spoorveiligheid. Dit heeft u vandaag kunnen lezen in de Tubantia. Twee weken geleden heeft hierover ook informatie gestaan in de veiligheidskrant (klik hier).

Het Rode Kruis heeft als speerpunt zelfredzaamheid en veiligheid in en om het huis en dat sluit nauw aan bij hetgeen de veiligheidsregio wil bewerkstelligen. Wat het Rode Kruis wil betekenen op het gebied van zelfredzaamheid wordt duidelijk gemaakt in een kort filmpje hierover.

Om dit te kunnen realiseren willen we graag in contact komen met mensen die de rol van buurtcoördinator (klik hier) op zich willen nemen en samen met ons de doelstellingen van meer zelfredzaamheid willen vormgeven. Spoorveiligheid is daar een onderdeel van, maar daarnaast komt brandveiligheid, ongevallen in en om het huis, EHBO op maat en netwerken ook aan bod.

De bedoeling is om enkele keren per jaar (afhankelijk van de behoefte van de wijk/buurt) bij elkaar te komen om de bovengenoemde onderwerpen te bespreken. Het kan dan gaan om informatieve bijeenkomsten, om een oefening of instructiebijeenkomst of om netwerken op te bouwen of een combinatie hiervan.

Als Rode Kruis zouden wij graag met u hierover in gesprek gaan om te kijken in hoeverre onze doelstellingen van meerwaarde kunnen zijn voor uw wijkvereniging.

Wij zullen u binnenkort hiervoor benaderen. Als u zelf een afspraak wilt plannen, of meer informatie wilt neem dan contact op met ondergetekende. Of kijk of www.rodekruisborne.nl (flyer klik hier)

vriendelijke groet,

Rode Kruis afdeling Borne
Marianne Stevelink, voorzitter
mob: 06-41529740


 


 
Bron: De Twentsche courant Tubantia 18 november 2014

 

Lampionnenoptocht 2014

Wat was het weer gezellig afgelopen woensdag! Zo'n tachtig kinderen hadden zich vooraf opgegeven om een mooie lampion te knutselen in de hal van de Oldhofschool. Dit keer hebben we lege plastic flessen gebruikt om te versieren. Annuska had een paar voorbeelden gemaakt, zodat iedereen kon zien wat er allemaal mogelijk was. Met veertjes, vliegerpapier en bijvoorbeeld plakletters werden er hele mooie lampions geknutseld. Zelfs de papa's die mee waren hebben er hele mooie lampions van kunnen maken. Wel met de hulp van hun kinderen natuurlijk! Het was heel gezellig met een kopje koffie of thee voor de grote knutselaars en een bekertje ranja voor de kleine. Rond half zeven kwam iedereen weer terug op het schoolplein dat heel mooi verlicht was met ook weer lampionnen. Bijna honderd kinderen sloten aan achter het dweilorkest van Beentels Kabaal voor de optocht door de wijk. Heel veel bewoners hadden kaarsjes langs de kant gezet. Onderweg was er tijd voor een lekker snoepje bij Carlijn en haar vriendin. Daarna achter de muziek aan terug naar school voor een lekker kopje chocomelk of koffie. Bedankt allemaal voor de gezelligheid en tot volgend jaar!
De organisatie: Toos, Monique, Karin, Annuska, Joke en Nicole

Meer foto's van de lampionnenoptochtvindt u in het fotoalbum.


 


Bron: De Twentsche courant Tubantia 12 november 2014

 
Bron: De Twentsche courant Tubantia 8 november 2014

 


Klik hier voor de printversie 

Verslag Wijkgesprek 17 juni 2014 (klik hier)

Aan: Wijkverenigingen, -comités en belangenverenigingen
Van: Nicole Teesink
Datum: 29 mei 2013
Kopie: -
Locatie: Woonbeheer Borne
Aanwezigen: Jan Groenhuijzen en Siny Boer (Wensink Zuid), Ralf ter Haar (Bornsche Maten), Jos Wolberts en Henk Semmekrot (Zenderen), Henk Adams en Annie Mulder ('t Oldhof), Ann Zwep (SGH Hertme), Leny Zomer (St. Wolk), Patrick Kip (Woonbeheer Borne), Stefan Mues (Brandweer Twente), Marijke Adams (Kulturhus) en Nicole Teesink (gemeente, verslag)
Afwezig: Ben Uitdewilligen (Ledeboer),Frans Edelijn (Stroom Esch) en Ron Nas (Oud Borne), 't Hof van Borne (m.k.a) en Veldhovenplassen en Akker en Warande.
Betreft: Verslag wijkgesprek 17 juni 2014

Hierbij een kort overzicht van de besproken punten/ gemaakte afspraken. Deze zijn:

(klik hier)

 

Nova Lubbelinkhof (Beerninksweg)
speelt "Trijntje" in de musical
"Moeder Ik Wil Bij De Revue"

(klik hier)


 

Foto's van de doe-dag vindt u in ons fotoalbum

 


WIE DURFT ???

de strijd aan en maakt de beste Oldhof-gehaktbal
zaterdag a.s.??


(klik hier)

 


Doe-dag zaterdag 25 oktober:
Wie helpt ons uit de brand????

We gaan het schoolplein opknappen! Met alle leerkrachten, OR, MR, ouders en buurtbewoners gaan we een gezellige middag aan de slag om het schoolplein weer op te frissen.

Tijdens die dag kunnen we ook brainstormen over mogelijkheden voor nieuwe speeltoestellen ed.

Er is muziek, een natje en een droogje, een leuk uitdagend programma voor de kinderen die niet willen of kunnen meehelpen, kortom……. Genoeg te beleven!

We hebben natuurlijk ook mensen nodig die heel goed kunnen:

* schilderen

* stratenmaken

* snoeien

En natuurlijk hebben we materialen nodig die ingezet kunnen worden….

Bent of kent u die schilder die met een groep aan de slag wil om de boel onder handen te nemen?

Bent of kent u die stratenmaker die de tegels op het plein aan wil pakken?

Bent of kent u een deskundige op het gebied van snoeien en tuinen?

Meld u zich dan door even langs te komen op school (bij Petra Straver) te bellen met school (0742664229)

Of gewoon een mailtje te sturen naar: p.straver@stichtingkomt.nl

De middag begint om 12.00 uur en eindigt om ongeveer 17.00 uur. Alle hulp is welkom!


Nova Lubbelinkhof (Beerninksweg)
speelt "Trijntje" in de musical
"Moeder Ik Wil Bij De Revue"
21 september is de galapremiere
Binnenkort leest u haar verhaal (klik hier)

Dit wordt uitgezonden op de televisie, bij Life for You op RTL4 en het begint om 17;25 tot 19;20.

 

Nieuwsbericht over: de Presentatie Totaalvisie door gemeente Borne

Beste wijkbewoners,

In de media heeft u het al kunnen lezen, de gemeente Borne zal a.s. maandag 22 september, de Totaalvisie presenteren.
Locatie: Kulturhus, aanvang: 19.30 uur.

De gemeente Borne heeft een Totaalvisie ontwikkeld waarin zowel de spoorse doorsnijding als de verkeersafwikkeling op korte en langere termijn worden opgelost.
Als bestuur van de wijkraad roepen wij u dan ook op, deze avond in grote getale te bezoeken, want ook uw mening is van belang.
Om de Bornse situatie optimaal onder de aandacht te brengen van Provinciale Staten, gaan raads- en collegeleden naar de openbare commissievergadering van de Provinciale Staten op 24 september a.s.
Ook andere belangstellenden kunnen mee. De gemeente zal het vervoer regelen. Voor opgave (074-2658590).
Mocht u zich in de totaalvisie kunnen vinden, dan is het van groot belang om met zoveel mogelijk mensen mee te gaan naar Zwolle.


Bestuur wijkraad 't Oldhof


Het is even stil geweest rondom het spoor.
Maar na de raadsvergadering op 26 juni 2014 is er achter de schermen veel werk verzet in de zoektocht naar de eerste spooronderdoorgang voor Borne. Op basis van onderzoeken en na gesprekken met partners, zoals met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, ProRail, de Provincie en de Regio Twente is een totaalvisie gemaakt. Hierin staan de stapstenen die nodig zijn om onze spoorse doorsnijding op te lossen en een goede en veilige verkeersafwikkeling te garanderen, nu en in de toekomst. De gemeente wil de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van de gemeenschap versterken, zoals dat ook verwoord staat in de toekomstvisie MijnBorne2030.

Op maandag 22 september zal die totaalvisie gepresenteerd worden tijdens een openbare bijeenkomst in het Kulturhus om 19.30 uur. We nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Het is meteen de voorbereiding voor de raad om de Bornse belangen nogmaals bij de Provincie onder de aandacht te brengen. Misschien wilt u ook mee naar Zwolle? Dat kan, verderop in deze mail leest u daar meer over.

De totaalvisie

Borne heeft een totaalvisie ontwikkeld waarin zowel de spoorse doorsnijding als de verkeersafwikkeling op korte en langere termijn worden opgelost.
Iedereen onderschrijft dat de situatie in Borne, met vijf gelijkvloerse spoorwegovergangen in de bebouwde kom, onwenselijk is. In de totaalvisie staan verschillende stapstenen om de situatie in Borne veiliger, beter bereikbaar en leefbaarder te maken. De verbindingsweg aan de westkant van Borne is er daar één van. Ook een spooronderdoorgang voor langzaam verkeer en een voor gemotoriseerd verkeer in de kern van Borne zijn stappen. Aan alle stappen zijn echter kosten verbonden die nog niet (helemaal) gedekt zijn en er zijn planologische beperkingen. Zo past de verbindingsweg bijvoorbeeld niet in de Omgevingsvisie van de Provincie. Daarnaast moet er, om de al wel toegezegde financiële middelen te kunnen gebruiken, op zeer korte termijn door de Bornse gemeenteraad definitief een besluit worden genomen over de locatie van de eerste spooronderdoorgang.

We proberen vandaag nog een plaatje van de totaalvisie op onze website te plaatsen.

Naar Zwolle op 24 september

De provincie Overijssel is een belangrijke partner in het realiseren van de plannen. Daarbij gaat het om financiële bijdragen en het inpassen in de Omgevingsvisie. Het is daarom belangrijk om de Bornse situatie optimaal onder de aandacht te brengen van Provinciale Staten. Daarom gaan raads- en collegeleden naar de openbare commissievergadering van de Provinciale Staten op 24 september om 9.30 uur. Ook andere belanghebbenden kunnen mee om hun zegje te doen. Wij regelen het vervoer. Wilt u hier meer over weten, dan kunt u kijken op http://www.overijssel.nl/bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-staten-0/vergaderagenda of bellen met ons projectatelier op nummer 074 – 2658590.

Wat gebeurt er daarna?

Afhankelijk van het definitieve standpunt van de Provincie, zullen het college van B en W en de gemeenteraad moeten besluiten welke koers ze willen varen. We willen u daarover zo goed mogelijk informeren tijdens een bijeenkomst op 8 oktober. Plaats en locatie worden nog bekend gemaakt. Dan is er meer bekend over de standpunten van alle partners en horen we ook graag wat uw vragen en opmerkingen zijn. Op 14 oktober neemt het college van B&W dan een besluit, waarna het onderwerp op 21 oktober in de commissie ruimte wordt behandeld en de gemeenteraad op 11 november een definitief besluit neemt over de eerste stap in de totaalvisie, namelijk de locatie van de eerste spooronderdoorgang voor Borne.

Persoonlijke informatie omwonenden
We kunnen ons goed voorstellen dat u na het lezen van dit bericht vragen heeft wanneer u direct omwonende of betrokkene bent. Natuurlijk staan we voor u klaar om u persoonlijk te informeren. U kunt contact opnemen met het projectatelier Borne, per mail officemanagerPAB@borne.nl of via telefoonnummer 074 – 2658590.
Zodra er een definitieve keuze wordt gemaakt voor het realiseren van een spooronderdoorgang, zullen we omwonenden en betrokkenen intensief betrekken bij alle vervolgstappen.

Joachim Wissink, MSc.

Gemeente Borne | Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer

Afdeling Grondgebied | productgroep Uitvoering


 

Zoals elk jaar wordt er op de laatste zondag van september weer een Estafette Run in Borne georganiseerd.
Nieuw is dit jaar dat we de Bornse Wijkbokaal gaan uitreiken. Dit houdt in dat er een mooie wisselbeker, en natuurlijk veel eer, zal zijn voor het snelste team uit één van de Bornse wijken.

Meer informatie en inschrijven via de website: www.estafetterunborne.nl

Met vriendelijke groet,
Bertus Botter


Wanneer u als bewoner van onze wijk 't Oldhof belangstelling heeft om mee te doen aan deze Estafette Run voor voor de Bornse Wijkbokaal, verzoeken wij u ons hiervan in kennis te stellen zodat wij weten wie er vanuit de wijk meedoet.

Dit kunt u doorgeven aan:
Henk Adams:
adamshenk@hotmail.com
of
Karin Steenwelle:
karin.steenwelle@ziggo.nl


 

Jubileumprijsvraag: Ontmoeting is goud waard!

Doe mee met de prijsvraag 10 jaar Kulturhus Borne

 

Om het 10-jarige jubileum van Kulturhus ''de Bijenkorf'' Borne te vieren, roept het Kulturhus de gemeentebrede prijsvraag uit, waar de hele Bornse gemeenschap iets aan heeft, en waar de hele Bornse gemeenschap aan mee kan doen; een zogenaamde win-win situatie. En men kan er dan ook nog eens een fikse prijs mee winnen, namelijk maar liefst €1000,-! Waarmee het een win-win-win situatie wordt.Het prijzengeld van €1000,- wordt ter beschikking gesteld vanuit de speciale jubileumpot van Kulturhus Borne. De prijsvraag draagt de titel: ''onmoeting is goud waard!''
Lees meer....... (klik hier)


 

Let op!!!

Beachvolleybal

21 juni 2014

Gaat wegens te weinig belangstelling

NIET DOOR!


Straatspeeldag 2014

(Meer foto's klik hier)


Mei 2014


21 april  

Eierengooien


20 april

Paasvuur aan de Oonksweg

Aan Bennie Smienk en Jan Platenkamp de eer om maandagavond, eerste paasdag, de paasbult aan de Oonksweg aan te steken.
Ze waren door de organisatie Stichting Folkloregroep Borne uitverkoren, omdat ze al jaren als vrijwilligers actief zijn bij het opbouwen van het boaken.
Met shovels schuiven ze het verzamelde hout bij elkaar tot een grote bult.
Het paasvuur trok duizenden toeschouwers.
Het leek er op alsof heel Borne was uitgelopen.
Vooraf was er een fakkeloptocht voor kinderen die onder muzikale begeleiding naar het terrein liepen.

Bron: De Twentsche Courant Tubantia


Besluiten wijkraadvergadering d.d. 05-03-14

 • Het financieel jaarverslag 2013 wordt door het bestuur van de wijkraad goedgekeurd.
 • In het jaar 2015 bestaat de kascommissie uit Marian Bannink en Annie Mulder.
 • Het bestuur van de wijkraad besluit dat men akkoord gaat met een contributieverhoging van € 5,00
  naar minimaal € 10,00 per jaar per gezin
  .

Tijmen

Tijmen grote vent,

wij van 't Oldhof zijn blij dat jij weer thuis bent!29 maart 2014

Om kwart voor 10 stond de koffie klaar, de grijpertjes, zakken en handschoenen werden uitgedeeld.
Nico Scholten, Gé Hansen, Diana Veldhuis, Nicole en Marcel Knuif, Arno Godeke, Henk Adams, Wilfried Ensink, Mirjam Cornax, Herman en Annie Mulder en Riet de Jager konden samen met de kinderen: Bente, Maud en Loís beginnen met het schoonmaken van 't Oldhof.
Na het schoonmaken werden we getrakteerd op een kop heerlijke soep van Annie en een broodje knakworst.


 


25 maart 2014

Wijkinformatieavond in Basisschool 't Oldhof.

Het hoofdthema van deze avond was: "Veiligheid in en om uw woning".
Veiligheid in en om uw woning gaat o.a. over inbraakpreventie en brandveiligheid.
Steeds vaker worden mensen opgeschrikt door ongenode gasten en zijn ze zich onvoldoende bewust van de brandveiligheid in hun woning.
In samenwerking met de Politie Twente en de Brandweer Twente werd er op deze avond een veelheid aan tips gegeven over veiligheid in het algemeen.
Dit werd ondersteund door het vertonen van enkele films over brandveiligheid.
(lees verder)

Met dank aan:
Martijn Brummelhaus (wijkagent)
J.A.M. Sander (Specialist Brandveilig leven - Brandweer Twente)

Aansluitend aan de speciale themaonderwerpen werd op deze avond door Marcel Knuif nog een inventarisatie gegeven over het AED-project in de gemeente Borne en onze wijk het Oldhof in het bijzonder.
Henk Adams gaf daarna nog een korte uitleg over het lidmaatschapsgeld van de wijkraad en bedankte alle aanwezigen voor hun komst op deze goed bezochte informatieavond.

 


 

Carnaval Basisschool 't Oldhof 3-3-2014 (meer foto's klik hier)


Verzoek aan de bewoners en bezoekers van 't Oldhof

Sommige hondeneigenaren vergeten een plasticzakje mee te nemen als ze hun hond uitlaten, of ze vergeten dit zakje te gebruiken als hun hond even heerlijk heeft zitten poepen.

Het is fijn voor de kinderen om in deze kindvriendelijke wijk te wonen, houdt daarom ook de grasperken in onze wijk schoon, zodat de kinderen hier heerlijk kunnen spelen.
Winterwandeltocht 2 februari 2014

Met plezier meldden we ons aan voor de winterwandeltocht van de Stichting Wijkraad 't Oldhof.
Op twee februari werden we in "de Hoff" in Azelo ontvangen met een drankje en gevulde koek.
Na begroeting van vrienden en bekenden konden we op pad.
Met het weer hadden we enorm geluk, deze zondag was een van de mooiste winterdagen uit de voorraad van de "Grote Roerganger". Na koffie en koek werd de routebeschrijving met gulle hand uitgedeeld en kon de schare in groepen verdeeld op pad.
Onderweg bleek dat er een mooie route was uitgezet, die goed te lopen was.
Halfweg werden we verrast met een drankje, blokje kaas of/en plakje worst. Dit werd vrolijk uitgedeeld.
Hierna bestond de mogelijkheid de route te bekorten, hiervan werd weinig gebruik gemaakt.
Na een stuk door het bos liepen we langs een forse vijver, het gras daarnaast was erg vochtig.
Om af te snijden sprongen een paar mannen en wat meisjes over een greppel.
Een oudere man deed ook mee, en kwam met een voet in het bruine water terecht.
Grote hilariteit en vele malen via de telefoon voorgoed vastgelegd.
Terug in "de Hoff" lagen volgens traditie de puzzels klaar en men kon drinken wat men wilde tot het buffet werd bezord.
Dit was een uitstekend stamppotbuffet waarvan de twaalf kinderen en 38 volwassenen gretig en vaker gebruik maakten.
Als afsluiting van een perfect georganiseerde middag kon men voor de thuisreis nog gezellig samen zijn.
Komplimenten aan bestuur en organisatie van de "Stichting Wijkraad 't Oldhof"voor deze prachtige middag/halve avond.

Een meeloper.

Meer foto's (klik hier)


6 januari 2014

Ik werk aan een nieuw onderdeel voor de website (historie)

Heeft u oude foto's van dit deel van Borne voor deze wijk bestond?
O.a. een foto van de oude klompenfabriek van Roesink?
Ik wil ze graag even van u lenen, zodat ik het onderdeel historie aan kan vullen.

Groetjes, Riet de Jager, Ter Kuilestraat 3


1 januari 2014

Wij wensen iedereen:


23 december 2013
Beste wijkbewoners,

December 2013, bijna weer een jaar voorbij.
Het was een jaar waarin weer het nodige gebeurde in de wijk.
Bij een aantal gebeurtenissen willen wij als bestuur even stilstaan.
(Lees verder)

* Kerstkleurplaat (klik hier)


7 december 2013
Kerstboom plaatsen.

Ieder jaar begin december wordt er op het plantsoentje aan de Bezoenstraat de wijkkerstboom opgezet.
Door een buurtbewoner is dit jaar een boom aangeboden die gezaagd werd, en met behulp van een aantal vrijwilligers naar zijn plek werd gebracht.
Na het oprichten werd de boom van verlichting voorzien en zal hij de komende tijd in het donker een beetje extra licht in de wijk brengen.
De bijgeplaatste borden geven de wens van de wijkraad weer, Prettige feestdagen voor alle wijkbewoners en passanten.


Foto's Menno de Jager (meer foto's in het fotoalbum)

13 november 2013
Lampionoptocht.
Foto's Karin Steenwelle en Menno de Jager (meer foto's in het fotoalbum)

9 november 2013
De herstelwerkzaamheden aan het spoor.

Foto's: Menno en Riet de Jager


6 november 2013

Het bestuur van de wijkraad, heeft richting college en alle politieke partijen nogmaals de bezorgdheid uitgesproken t.a.v het goederenvervoer door dorpskernen en met name Borne.
Hierbij is de nadruk gelegt op het vervoer van gevaarlijke stoffen.

6 november 2013

Vanmorgen is er bij Borne een goederentrein ontspoord. Niemand raakte hierbij gewond. De ontsporing zorgt op dit moment voor problemen op het spoor en op de weg. Volgens ProRail is er een wagon met zand en grind ontspoord.

Vanwege de ontsporing kunnen er geen treinen rijden op het traject. De gemeente Borne laat weten dat alle spoorbomen weer open zijn en dat de schade aan het spoor en elektronica groot is. Volgens de gemeente ontspoorde de goederentrein, komende vanaf Hengelo, al voor de Jupiterstraat. "Dus het gehele spoortraject door Borne heeft grote schade. ProRail druk bezig om de schade te herstellen. Volgens ProRail zijn tussen Hengelo en Almelo twee wielen van de 6 na laatste wagon van een goederentrein met zand en grind naast het spoor terecht gekomen. Over een lengte van vier kilometer is er flinke schade. Alle dwarsliggers, ruim 6.000, moeten vervangen worden. Herstel duurt tot en met 10 november.. De NS verwacht dat er pas na maandag 11 november 02:00 uur weer treinverkeer mogelijk is.


Spoorwegovergang Oonksweg19-10-2013
Nieuws vanuit het bestuur

- Het bestuur heeft tijdens de laatste vergadering besloten tot de aanschaf van een nieuwe party-tent (oude is versleten).


18-10-2013
Brief van de gemeente Borne
Haalbaarheidsonderzoek realisatie crematorium


Geachte heer, mevrouw,
Het College van burgemeester en wethouders heeft vanmorgen, 18 oktober 2013, een intentieovereenkomst gesloten met Crematoria Twente B.V.
(lees meer)

 Vitadis Estafetterun Borne 2013
4 x 850 meter (basisscholen)

De turbogasten van De Hooiberg Borns scholenkampioen bij de jongens,
De snelle Oma's van 't Oldhof wonnen bij de meiden

Uitslagen 't Oldhof

Jongens / Gemengd

Plaats Nr Totaal Teamnaam School Loper A Loper B Loper C Loper D
               

6

 

163 00:13:33 De Ultra Boys 't Oldhof Coen ten Tusscher Sebastian Diniz Ruben Esman Bram Munsterman

14

 

165 00:14:56 Roadrunners 't Oldhof Jelle Veldhuis Niels Ten Tusscher Kjell hoekstra Wout leijdekkers
24 180 00:16:02 Dela tora 't Oldhof Sander Boers Deniz Aydin Twan Leijdekkers Florian Haanappel


Meisjes

Plaats Nr Totaal Teamnaam School Loper A Loper B Loper C Loper D
               

1

 

207 0:14:52 De snelle oma's 't Oldhof Fabiënne Diniz Floor Steenwelle Iris Gerritsen Marije Munsterman

7

 

223 00:16:05 De Oldhofgirls 't Oldhof Lotte Jacobs Sita Meijer Emma Mistrate-Haarhuis Julia Bos
14 206 00:17:13 The Run Dogs 't Oldhof Anne van Wijk Puck Mulders Liz Evers Lotte Sanders

Bron: http://www.vitadis.estafetterunborne.nl/


Hondenpoep staat al jarenlang hoog op de lijst met de grootste ergernissen, ook van de inwoners van de gemeente Borne. Bij de gemeente zijn verschillende signalen binnengekomen dat in er in uw wijk onduidelijkheid is of de groenstrook aan de Van Coevordenstraat nu wel of niet gebruikt mag worden als een hondentoilet.
(lees meer)

 


Nies en Gé Hansen
actief bij Bloemenvereniging "Floralia Borne"

7 en 8 september 2013

Bloemenvereniging "Floralia Borne" bestaat 60 jaar.
Twickelerblokweg 18 A, Borne (OV)

U bent van harte welkom op deze open tuindagen
van 10.00 tot 17.00 uur

 
 

22 juli 2013

Ondanks het warme weer wordt er druk gewerkt aan het nieuwe wandelpad langs de Oonksweg.

Foto's Menno de Jager

 

Even voorstellen.....

 

 

Op 22 juni 2013 ben ik toegetreden tot het bestuur van Wijkraad 't Oldhof, daarom wil ik mij graag even voorstellen.

Mijn naam is Marian Bannink en woon sinds 1997 met Jeroen Krabbe aan de Bornerbroeksestraat 62.

Wij hebben 2 kinderen Tom (11) en Marieke (10) jaar. Tom gaat in augustus naar het voortgezet onderwijs en Marieke zit in groep 7 op 't Oldhof.

Ik werk als backoffice medewerkster bij Licent Assuradeuren, een volmacht bedrijf in verzekeringen en daarnaast ben ik Zelfstandig JEMAKO Distributiepartner. Naast werken besteed ik mijn tijd graag aan mijn gezin, fietsen, tuinieren en vakantie.

De Oldhof wijk is een actieve wijk waar jaarlijks activiteiten zijn voor jong en oud. Een leuke en gezellige manier om kennis te maken met de overige, nieuwe, bewoners in de wijk.
Al enkele jaren organiseren wij met 7 enthousiaste dames uit de wijk de buitenspeeldag. Ik hoop dat ik met evenveel enthousiasme een bijdrage kan leveren voor de wijkraad.
Hopelijk tot ziens bij één van de wijkactiviteiten of `gewoon' in de wijk.

Groetjes,
Marian Bannink

 

Beachvolleybal-toernooi 't Oldhof

22 juni heeft het beachvolleybal-toernooi van de wijk 't Oldhof weer plaats gevonden. Na 2 jaar afgelasting door slecht weer is de lokatie bij de Oldhofschool ingeruild voor het Webton Beach Center Twente aan de ander kant' van de Bornerbroeksestraat. Dit bleek een goede keus te zijn omdat zij de accommodatie prima voor elkaar hebben.
In totaal streden 9 mix-teams van minimaal 4 spelers om de felbegeerde Oldhof-wisselbokaal, waarbij het er soms zeer heet aan toe ging. Dit lag niet aan het weer want het zonnetje liet zich helaas maar enkele keren zien deze dag. De teams leverden een flinke strijd binnen de lijnen.
Na afloop van het spelen van de poulewedstrijden en aansluitend de halve finales bleek dat 2 teams uit de Bornerbroeksestraat gingen strijden om de bokaal. Nadat de zandwolken opgetrokken waren bleek dat de jonge meiden (Fenne's Crew) de ouderen (Bornebrokkers) ruim verslagen hadden in 2 sets. Fenne's Crew is dit jaar winnaar van de wisselbokaal wat gevierd werd met een grote taart!
Voor de kinderen was er een groot springkussen aanwezig en zij vermaakten zich bovendien uitermate goed in al dat zand. Daarnaast is door de kinderen ook nog onderling gevolleybald. Tot grote hilariteit van de kinderen hebben zij zelfs gewonnen van een volwassen team. Aan alle aanwezige kinderen is naast een klein cadeautje een prachtige medaille uitgereikt.

Ondanks een paar regendruppels was het een uitstekend gelaagd evenement, waar iedereen van genoten heeft. Volgend jaar staat het beachvolleybal weer als activiteit op het programma van de wijkraad en hopen dan op nog meer deelname van junioren- en seniorenteams vanuit de wijk.


Het winnende team 'Fenne's Crew'


Namens de organisatie: Karin Steenwelle, Marcel Knuif


 

Buitenspeeldag in de wijk 't Oldhof

Op woensdag 12 Juni was het weer zover. De jaarlijkse Buitenspeeldag in de wijk 't Oldhof ging van start. De Beerninksweg werd weer omgebouwd tot een waar kinderparadijs.
De Buitenspeeldag is al jaren een groot festijn in deze wijk, en is bedoeld om de kids weer meer buiten te laten spelen ipv voor de tv zitten om bijvoorbeeld Nickelodeon te kijken!
Dit gaat overigens ook niet lukken omdat deze zender op de Landelijke Buitenspeeldag op zwart gaat!

Om 13.00 uur begon het al gezellig druk te worden bij de TOP-attractie van dit jaar, de tobbedansbaan. Eerst klauteren op een steile helling naar boven om vervolgens met of zonder bootje in de waterbak te glijden. Het weer was ons ook dit jaar weer goed gezind al had voor deze attractie het zonnetje iets meer mogen schijnen.

Verder kon je ook gewoon lekker voetballen, stoepkrijten, spelen in een reuze grote zandbak, skippie ballen, badmintonnen enz.
De straat was helemaal autovrij dus volop speelgenot voor de kids.
Het timmerdorp was ook dit jaar weer een groot succes onder begeleiding van professionele timmermannen knutselden de kinderen de mooiste creaties, ze mochten dit natuurlijk mee naar huis nemen. Er is zelfs een grote hut door een van onze timmermannen bij een junior timmerman thuis bezorgd.

De verkleed- en fotoshootstand was dit jaar een nieuwe zeer druk bezochte attractie. De kids mochten zich, geholpen door ware stylistes, verkleden waarna ze op de foto werden gezet bij twee prachtige decors. Bij de schminkstand stonden ook dit jaar weer lange rijen om je mooi te laten schminken, make-uppen of nagels te lakken U kunt alle foto's van deze onvergetelijke dag bekijken in ons fotoalbum.

De EHBO stand had het deze middag ook erg druk, er liepen namelijk heel veel gewonde kinderen door de straat. Gebroken armen, benen en verbonden knieën waren veel voorkomende letsels.
Gelukkig bleek dit allemaal niet echt te zijn,en hebben de dames op een pleistertje plakken na alleen maar vrolijke kinderen in de stand gehad.

De ruim 150 kids hebben weer genoten van de gratis ranja, ijsjes, popcorn, snoep en niet te vergeten de overheerlijke pannenkoeken. Dit was natuurlijk allemaal niet te realiseren zonder al onze gulle sponsoren en hulp van vele wijkgenoten. Om 16.30 uur was het feest afgelopen waarna de organisatie, alle vrijwilligers en spontaan helpende wijkgenoten de boel gingen opruimen om daarna moe maar zeer voldaan gezellig na te praten met een hapje en een drankje.

Tot volgend jaar in de wijk 't Oldhof.

Wim en Berend, onze uitmuntende pannenkoekenbakkers zijn zoals jullie zien al aan het bakken.

Een paar reacties van de kinderen.

Bente zegt dat zij Electric echt wel kan, het is niet zo moeilijk hoor! de wildwaterbaan vind ik ook heel erg mooi!.

 

Jelle haar broer is bij de E.H.B.O. geweest en heeft zijn arm in het verband, misschien een ongelukje gehad op de wildwaterbaan die hij zo leuk vindt?

David, Daan en Quinten zijn heel erg druk, de tafel moet nog klaar.
Pien wil graag een princesje worden en Renske wordt een zeemeermin, de kleren worden door Mariël netjes in elkaar geknoopt en passend gemaakt.

Er zijn een paar kinderen die mij beloofd hebben een stukje over deze buitenspeeldag te gaan schijven voor de website, zodra ik deze heb ontvangen kunt u ze hier lezen.

Vergeet vooral niet in het fotoalbum te kijken, jullie staan vast op de foto's.

Deze dag is mede mogelijk gemaakt door:
Circus Iarz - Italiano
29 mei tm 2 juni aan de Oonksweg

 


Maandag 1 april 2013
Winnaars Eiergooi - kampioenschap 2013

Automatische Externe Defibrillator bij basisschool 't Oldhof

Henk Adams, voorzitter van de wijkraad 't Oldhof voelt zich een gelukkig mens. De leden van de werkgroep 't Oldhof/AED Jos Veldhuis, Heral Hesselink, Marcel Knuif en Diane Veldhuis zijn blij met het feit dat de AED vrijdag 29 augustus is geplaatst bij bassisschool 't Oldhof. Ook de school vindt het fijn dat het apparaat dat levens kan redden op de voorgevel is geplaatst.

Het is al weer een tijd geleden dat er tijdens de avonden voor de wijkraden onder leiding van Cor Woudstr (D66) met de bewoners werd gesproken over mogelijkheden voor het plaatsen van de AED in de wijk 't Oldhof. Tijdens een avond die door de werkgroep dit voorjaar werd georganiseerd in basisschool 't Oldhof werd door Gerard Kamphuis van Ambulance Oost zo enthousiast en stimulerend gesproken over de AED dat zeker 60 wijkbewoners zich opgaven om een speciale cursus bij Ambulance Oost te gaan volgen. Inmiddels heeft een groot deel van deze mensen de reanimatiecursus/AED bediener gevolgd en zullen de anderen in de loop van het jaar ook het certificaat Bediener Automatische Externe Defibrillator behalen. Nu de AED is geplaatst kunnen de vrijwilligers, die het certificaat hebben behaald, zich inschrijven om in het bestand te worden opgenomen. De hulpverleners kunnen middels een toegangscode de AED ophalen nadat zij via een oproep op hun GSM een hulpvraag hebben ontvangen.

Het project Van Ambulance Oost, dat in 2006 onder de naam "Lekenhulpverlening Platteland Twente"is gestart is uniek qua omvang. Nog nergens in Nederland is op dergelijke grote schaal een alarmeringssysteem voor het inschakelen van vrijwilligers bij hartstilstanden te vinden. Op kleinere schaal is al wel veel ervaring opgedaan.

Na een telefonische melding via 112 zal de meldkamercentralist in geval van een harstilstand, na het sturen van een ambulance, het alarmeringssysteem activeren. DIt systeem bestaat uit een database met alle opgeleide vrijwilligers en alle beschikbare AED's. De vrijwilliger die in de buurt van het slachtover woonachtig is ( dit bekijkt het systeem automatisch) krijgt op dat moment een sms-bericht met instructies, plaats van de AED en het adres van de hulpvrager. Daarna is het de bedoeling dat de vrijwilliger zo snel mogelijk naar het adres gaat om te reanimeren en of de AED in te zetten. Vrijwilligers bepalen op het moment stees zelf of zij wel of niet in staat zijn hulp te bieden. Daarom worden per alarmering meerdere vrijwilligers gealarmeerd, zodat de kans dat een van hen ook wrkelijk hulp kan verlenen groot is.

Met de plaatsing van de AED bij basisschool 't Oldhof werkt men verder aan een uniek netwerk voor heel Twente.