Lidmaatschap / Contributie

In 2016 bestaat de wijkraad 25 jaar.

Het grootste gedeelte van de wijk is lid geworden in de nog oude vertrouwde gulden-tijd.
Daarna zijn veel nieuwe bewoners lid geworden van de wijkraad.

Contributie wordt netjes geïnd via een automatische incasso of een jaarlijkse periodieke overboeking via telebankieren.
Omdat een deel van de bijdrage een vrijwillig karakter heeft is dus de contributie niet voor iedereen gelijk.
Omdat de meeste contributiegelden nog uit de vorige eeuw zijn en dus niet geïndexeerd zijn is de verhouding met de huidige tijd soms een beetje scheef.
Daarom vraag ik eenieder om even te kijken naar de bijdrage van de wijkraad en om die eventueel aan te passen.
Dit kunt u alleen zelf doen.

De minimale contributie bedraagt slechts € 10,00 per jaar per gezin.

Allerlei aktiviteiten worden door deze contributie mogelijk gemaakt.

Daarnaast hebben wij in onze wijk het dierenparkje dat volgens vele bewoners van onze wijk behouden moet blijven.
Hiervoor is een financiële bijdrage van de wijkbewoners zeer welkom!

Ook de AED brengt de nodige kosten met zich mee omdat de bijdrage van de gemeente is komen te vervallen.

Er bestaan nog steeds misverstanden over de stopzetting van het bovengenoemde lidmaatschap.
Daarom nog een keer onderstaande informatie:
Het intrekken van de machtiging kan uitsluitend geschieden door degene die de machtiging heeft verstrekt en niemand anders! (dus door uzelf)

Uw contributie en/of vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op:

Bankrekeningnummer NL48 ABNA 0426401123 t.n.v. Wijkraad 't Oldhof, Borne.

Bent u nog geen lid, dan kunt u zich aanmelden bij onze penningmeester:
Marcel Knuif, Roringstraat 6, 7621 XC Borne, Tel: 2668581,
marcel.knuif@hetnet.nl
of bij één van onze bestuursleden (zie contact).